Laatste nieuws

Zondagsbrief 27 september 2020

Vredesweek: ‘Vrede verbindt verschil’

Muziek: Koraalvariaties “Geef vrede”, o.a. melodieën van Lied 1009 en Lied 1014

Muziek: Lied 421 Vrede voor jou

Welkom en mededelingen

OM TE BEGINNEN

(we gaan staan)

Zingen: Lied 421 (herhaald)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. God van Vrede,

    U die ons ruimte schept om te leven

g. verbindt ons met elkaar, met anderen

    en met heel de schepping

v. U die ons verlangen Adem geeft

    en ons vertrouwen voedt

g. verbindt ons met elkaar, met anderen

    en met heel de schepping

 v. Wij groeten elkaar met vrede

g. vrede voor heel de wereld.

   

Zingen: intochtpsalm Lied 85: 3 en 4

 (we gaan zitten)

 

Ontferming en Gloria: lezen Psalm 154

Muziek: “How beautiful are the feet that preach the gospel of peace” - G.F. Handel

Zingen: Glorialied: Lied 1013, Cantorij: vs. 1 en 3, allen: vs 2 en 4

 

RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De genade en liefde van God is met u

g. Zijn vrede ook met u.

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Voor de kinderen

Lezing Oude Testament Daniël 1

Zingen: Lied 103: 1 en 7

Verkondiging

Meditatieve muziek: Cantorij: An Irish Blessing

Lezen: Ik wil geloven

Cantorij: Duurzame vrijheid

 

De vrijheid is een kostbaar pand

voor ieder volk, voor ieder land;

maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens

zich tot die van mijn medemens?

 

Hoe kan er ruimte zijn voor jou én mij?

Hoe komt een mens van ‘ik’ naar ‘wij’?

Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,

als je niet sámen vrij kunt zijn?

 

Wat ware vrijheid nodig heeft,

is de erkenning dat je leeft

dankzij het wonder, dat je voelt

in wat uit liefde wordt bedoeld.

 

En deze liefde leeft in iedereen,

zij maakt je vrij, zij maakt ons één.

Als zij zich toont uit jou en mij,

dan kan er duurzaam vrijheid zijn.

 

Het lijkt een tegenstrijdigheid,

zo’n vrijheid in verbondenheid,

maar wie de brug steeds weer kan slaan,

die zal zijn weg in vrijheid gaan.

 

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …….

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Inzameling van onze gaven 

 1. Collecte vredesweek voor PAX, zie www.paxvoorvrede.nl

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Tijdens de nationale Vredesweek laat PAX zien dat het anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein, in onze eigen buurt. Samen met scholen, kerken, bibliotheken en gemeenten organiseert PAX honderden coronaproof activiteiten. 

 1. Kerkenwerk wijkgemeente 

Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht 

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi 

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587 t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

 

UITZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied De vrede van de hemel en de aarde (staande)  

Cantorij daarna allen:

    De vrede van de aarde en de hemel

    zij geheel met jou.

    de vrede van rivieren en de zeeën

    mogen die zij met jou.

    Diepe vrede kome over jou

    Gods vrede groeie in jou

 

Zegen, g. Amen (3x gezongen)

Muziek: “Verleih uns Frieden” - F. Mendelssohn-Bartholdy

OER, Het grote verhaal van nul tot nu

De drie auteurs, Corien Oranje (verteller), Gijsbert van den Brink (theoloog) en Cees Dekker (wetenschapper) vertellen samen het verhaal van Gods schepping op een nieuwe manier waarbij ze recht willen doen aan wetenschappelijke bevindingen én aan de Bijbel. Om zo de evolutieleer en wetenschap te verbinden met de Bijbel en het geloof in de schepping door God en de opstanding van Jezus.

Cees Dekker, inwoner van Ypenburg, nanobioloog en universiteitshoogleraar aan de TU Delft, komt hierover spreken in De Toevlucht.

Verdere informatie over deze avond, aanmelden (i.v.m. coronamaatregelen) volgt.

Kindernevendienst

Vanaf zondag 20 september wordt er om de week weer kindernevendienst gehouden.

Zoals we gewend zijn, na het zingen van 'We gaan voor even uit elkaar' gaan de kinderen naar de nevendienst.

Ze komen daarbij niet in beeld van de YouTube uitzending. 

Data: 20 sept., 4 okt., 18 okt., 1 nov., 15 nov. 

In de adventstijd zal er iedere week kindernevendienst zijn.

We hopen jullie weer te zien in de kerk !

In De Toevlucht worden kerkdiensten gehouden worden met een beperkt aantal bezoekers. Hierin mag volgens de richtlijnen van de landelijke Protestantse Kerk ook weer gezongen worden. 

Voorlopig houden we daarbij nog het maximum van 30 aanwezigen aan. Dit aantal is inclusief 10 medewerkers in de viering.

Om die reden is het nodig u van te voren aan te melden. U kunt zich steeds voor de komende zondag aanmelden voor woensdag 18.00 uur.

U/Je mag je ook aanmelden voor meerdere of alle zondagen van de maand september, dit er dan eventueel met data duidelijk bij vermelden.

U/Je krijgt bericht of u/je wel of niet in de dienst verwacht wordt. Bij aanmelden graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u wilt komen, en graag een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u om tijdig af melden als u toch niet kunt komen.

Overzicht van de diensten in september, aanvang steeds om 10.00 uur:

6 september: ds. Attie Minnema, Dienst van Schrift en Tafel (avondmaal) en Overstap van enkele jongeren van kindernevendienst naar jeugdkerk.

13 augustus: Startzondag, aanmelden uiterlijk 5 september 

20 september: ds. J.C. Boot

27 september: ds. Attie Minnema

 

We houden ons aan de voorschriften en adviezen zoals die vanuit de overheid en de landelijke kerk zijn gegeven.

 • Kerkbezoek ook met samenzang is mogelijk met minimaal 1,5 m afstand.
 • Kerkbezoek voor de dienst van de PW Ypenburg op zondag om 10u op basis van reservering per maand vooraf  waarover de gemeenteleden en anderen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en website.
 • Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren die herkenbaar zijn door een keycord.
 • Volg de aangewezen looproutes die aangegeven zijn met posters, bordjes en/of pijlen op de grond.
 • Tijdens de kerkdiensten wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van de dienst staan in de foyer dozen waarin de bijdrage voor de collecte kan worden gedaan, bij voorkeur met collectebonnen. Bedragen voor de collectes kunnen ook overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en collectedoel. Collectebonnen kunnen in een envelop met daarop geschreven de datum en het collectedoel in de brievenbus gedeponeerd worden.
 • Vanaf augustus zal er weer koffiedrinken na de dienst zijn met het aanhouden van gepaste afstand.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk alleen bij hoge nood.
 • Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open zodat aanraking niet nodig is en er voor voldoende ventilatie is.
 • Na afloop van de dienst worden alle deuren van de kerkzaal geruime tijd opengezet om goed te ventileren.
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De diensten van de protestantse gemeente Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal;
 • De samenkomsten richten we zo in dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen en adviezen;
 • We blijven op de hoogte van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan continu aan gewijzigde regelgeving zullen blijven actualiseren.

 U kunt zich steeds vóór woensdag 18.00 uur opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.voor de komende zondag.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met waarnemend voorzitter Ada vd Ster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 06-53197807)

 

 

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 1e dinsdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober 2019 is er weer gelegenheid om als groep te verblijven in een klooster, in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. In deze abdij wonen, leven, werken en bidden de zusters Benedictinessen als gemeenschap rond Jezus Christus volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus. Zie ook: www.olvabdijoosterhout.nl

Er zijn vijf gebedstijden, geheel in het nederlands. Behalve de vroege viering wordt van gasten verwacht dat men zoveel mogelijk de diensten meemaakt. Bij het klooster is ook een winkel met religieuze artikelen en enkele prachtige iconen.

We verblijven in het gastenverblijf van vrijdagavond tot zondagmiddag na de lunch. Naast de vieringen hebben we een eigen programma waarin o.a. een gesprek met één van de zusters op zaterdagmorgen.

De kosten zijn € 75,- , zelf meenemen lakens en handdoeken.

Van te voren houden we een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in De Toevlucht, hierin overleggen we over de invulling van het programma en enkele praktische zaken.

Wie belangstelling heeft om mee te gaan met dit kloosterweekend kan zich aanmelden bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Heleen van der Vlist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanmelding graag z.s.m., uiterlijk 1 maart, uiteraard o.v.b. van onvoorziene omstandigheden.

 

door ds. Attie Minnema

 

Overal zie je opeens regenboogvlaggen wapperen, al dan niet digitaal, op Social Media, op gebouwen en kerken. Mooi hoor die vlaggen, daar niet van. Maar de aanleiding is minder fraai. Afgelopen weekend, het eerste weekend van januari, werd de Nederlandse vertaling van de Nasville-verklaring verspreid. Een verklaring, overgekomen vanuit de Verenigde Staten, 2 jaar geleden opgesteld door evangelische christenen met als strekking: ‘homosexualiteit is volgens de Bijbel een zonde en het huwelijk is bedoeld alleen voor man en vrouw. De Nederlandse vertaling is inmiddels door zo’n 250 orthodoxe (uit de meer behoudende richting in de kerk) predikanten, voorgangers en vooraanstaande mensen waaronder SGP politici ondertekend. Na de heftige reacties op de verklaring hebben enkelen van hen hun ondertekening inmiddels weer ingetrokken.

 

Af en toe laait in de kerk de discussie over homosexualiteit op. In de Protestantse Kerk in Nederland is in een groot deel van de kerkelijke gemeenten homosexualiteit geen punt van discussie meer en zegening van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is in veel kerkelijke gemeenten mogelijk. In de ‘zwaardere’ gemeenten lijkt af en toe ook wat beweging te zijn en meer ruimte te komen voor homosexuelen om zichzelf te kunnen zijn. Maar als reactie daarop lijkt deze Nasville verklaring duidelijk een streep te willen zetten door die ruimte. Met het argument dat dat ‘Gods wil’ zou zijn.

 

Naast de vraag hoe men zo zeker denkt te kunnen zijn van ‘Gods wil’ wordt door deze verklaring heel veel schade en pijn gedaan aan de mensen om wie dit gaat en hun familieleden. Zeker degenen die na veel worsteling uit de kast durfden te komen of de homosexualiteit van een naaste hebben kunnen aanvaarden. Als predikant voel ik me beschaamd dat dit in ‘mijn’ kerk gebeurt.

 

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen heel veel tegenreacties gekomen op deze Nasville-verklaring. Het bestuur van de landelijke Protestantse Kerk heeft verklaard dat deze verklaring onverantwoord en beschamend is. En naast allerlei foto’s van regenboogvlaggen zijn er acties en petities gestart om een stem tegen deze verklaring te laten horen. Hopelijk kan dat voor al degenen die het betreft een steun zijn en hen laten weten en geloven dat er heel veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn waar ze heel welkom zijn.

 

Ook als kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg willen we uitdragen, zoals we dat al doen zolang we bestaan, dat ieder welkom is zoals hij of zij is, ieder een mooi en waardevol mens in Gods ogen, en dat liefde, in welke vorm dan ook, het volop waard is en ruimte mag krijgen om te worden geleefd.

Kleurrijk is de liefde, zo mag ze in Godsnaam bloeien, wij allemaal samen onder de regenboog.

 

Voor wie hierover wil praten, van harte welkom om contact op te nemen

 

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Ooit een vluchteling ontmoet? Doe mee met Gast aan Tafel!

Veel Nederlanders zien vluchtelingen als een verrijking van de samenleving. Zij willen hen welkom heten en meehelpen om te zorgen dat ze zich thuis voelen in ons land.

Maar hoe ontmoet je een vluchteling?
Hoe raak je aan de praat leer je van elkaars verhalen?
Simpel!

Meld je aan bij Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg!

Wij koppelen Nederlanders en nieuwkomers in de wijk aan elkaar, om 6 keer samen te gaan eten. Zo leer je elkaar kennen. Op een makkelijke en leuke manier. (direct aanmelden? klik hier!)

Doe mee en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Afbeeldingsresultaat voor koolwitjelaan

Begin 2017 kregen we een aantal bijzondere buren in de wijk. Op de Koolwitjelaan wonen zgn. statushouders uit Syrië, Eritrea en andere landen. Deze mensen zijn nog niet heel lang in Nederland, maar hebben wel een verblijfsstatus hebben. Daarom noemen we hen liever geen vluchtelingen of statushouders, maar gewoon nieuwe wijkgenoten.

Waarom Gast aan Tafel?

De meeste bewoners van de Koolwitjelaan spreken inmiddels al best een woordje Nederlands. Ze zijn ver met de inburgeringscursus of volgen al een opleiding. Toch willen veel nieuwkomers in de wijk graag meer contact te hebben met Nederlanders. Gewoon gezellig, vriendschappelijk samen zijn. Dat kan zoveel moois opleveren! Voor de gast aan tafel, maar ook voor jou als gastheer, gastvrouw of gastgezin.

De voordelen van Gast aan Tafel

 • je leert nieuwe wijkgenoten beter kennen
 • je helpt je gast bij het integreren in onze samenleving
 • het is een mooie en bewezen manier om nieuwe vriendschappen te sluiten
 • het is simpel en flexibel.

Hoe werkt Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg?​

6 x samen eten. Dat is het hele recept.
Want samen eten, dat is ook in onze cultuur dé manier om elkaar echt te ontmoeten. Daarom willen we wijkbewoners en nieuwkomers in de wijk aan elkaar koppelen om, in ieder geval, in de loop van een half jaar 6 keer bij elkaar te gaan eten. Maar vaker of langer en samen andere activiteiten ondernemen mag natuurlijk ook.

Iedereen kan meedoen. Alleenstaand, gezin, echtpaar, vriendengroep, ….. enz. Na aanmelding gaan wij op zoek naar een goede match waarbij we leeftijd en persoonlijke situaties zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen. Wij brengen jullie met elkaar in contact waarna jullie samen verdere afspraken maken waar en wanneer jullie samen eten.

Meld je aan en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Meer weten? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direct aanmelden mag natuurlijk ook. Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg is een initiatief van

Arnout Francke (HECHT Leidschenveen Ypenburg)
Dick Vrijburg (Parochie Christus Koning) en
Attie Minnema (Protestantse wijkgemeente Ypenburg)

Een boek over ‘liberaal christendom’, liberaal in de betekenis van een ruimdenkende vorm van christelijk geloven, dat laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven.

In korte, goed leesbare hoofdstukken komen de grote vragen en onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde, ingegaan wordt op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht.

En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.

Enkele citaten over het boek:

'Smakelijke kost voor de reflectieve christen.' - Trouw

'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik van de grote dogmatici’. - Woord & Dienst

‘Heel geschikt voor gespreksgroepen, vooral ook omdat je de hoofdstukken los van elkaar kunt lezen […] met waardevolle verwijzingen, als bronnen en om verder te lezen. … een eindoordeel? Een prachtig boek! We hebben maar één advies: lezen, liefst samen met anderen!’ - Tijdschrift Vrijzinnig

Data worden in overleg afgesproken, tijd: 20.00-22.00 uur. Info, aanmelding en gespreksleiding bij ds. Attie Minnema. Aanmelden z.s.m.

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 4 Oktober om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Daniël 6: 1-29 en Matteüs 21: 33-43.

Voorganger: ds. A. Minnema