Laatste nieuws

Op maandag 17 november over ‘Eerwraak’. Eerwraak is volgens het woordenboek Van Dale: ‘wraak omdat de goede naam van een familie zou zijn aangetast’, het gaat dan om de zedelijke eer.  Af en toe komen er berichten over ‘eerwraak’ in het nieuws, voor ons gevoel is eerwraak altijd gekoppeld aan het islamitisch geloof. Is dat zo? Komt eerwraak in de westerse cultuur niet voor? Is het uitsluitend een religieus fenomeen en wordt het overdreven? Hierover gaan we in gesprek met een hulpverlener uit het veld.
De kerk is open om 19.30 uur met koffie/thee, de avond begint om 20.00 tot ongeveer 21.45 uur en daarna is er gelegenheid bij een drankje na te praten. Vrijwillige gift voor de onkosten.

Ook noemen we alvast maandag 2 februari 2009: Doekle Terpstra (HBO raad) over ‘Benoemen en Bouwen’. Begin dit jaar was Terpstra één van de initiatiefnemers voor het gesprek over de verharding van het maatschappelijk en politiek debat over de multiculturele samenleving. In april verscheen hierover het boek met dezelfde titel.

Zomerproject 2008:

Het is in onze gemeente de gewoonte, dat we tijdens de zomervakantie collecteren voor een speciaal doel. Het ene jaar is dat een doel dichtbij en het andere jaar is dat een doel veraf. Dit jaar is het doel Het Aandachtscentrum in Den haag.
Het Aandachtscentrum  bestaat dit jaar 25 jaar en daarom hebben we besloten om ook dit jaar voor hen te collecteren.
Wouter Dol en ik hebben een bezoek gebracht aan het Aandachtscentrum en we hebben gevraagd, wat zij erg graag zouden willen hebben,
Hun wens is niet erg groot, maar wel erg symbolisch: ze willen namelijk heel graag “LICHT”, met name een nieuwe Paaskaars, omdat die bij hen elke dag tijdens een viering brandt en lampen voor in de huiskamer.
We zouden het dan ook erg fijn vinden, als de opbrengst van deze zomer voor Licht zal zorgen in het Aandachtscentrum.

Namens de ZWO commissie,

Corry-Anne Veenhuijsen

Op zaterdag 12 juli is de eerste boekenmarkt in De Toevlucht gehouden. Afgelopen jaren was  op de bazaar de stand met boeken steeds een graag en goed bezocht onderdeel en de evenementencommissie heeft besloten om enkele keren per jaar een aparte boekenmarkt te organiseren. Ook dit keer was er een ruime keus uit vele genres.
Al vóor de openingstijd van 10 uur stonden mensen voor de kerkdeuren te wachten om naar binnen te mogen.  Er werd een paar uur van gezellig rondneuzen in de grote hoeveelheid boeken.  Naast het kopen van boeken was er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en, zo vlak voor de vakantie, nog even gezellig bij te praten.
De opbrengst van de boekenmarkt was € 285, bestemd voor het fonds kerknieuwbouw.
In alle opzichten was deze boekenmarkt zeker voor herhaling vatbaar.

Zondag 25 mei was er weer de jaarlijkse school-kerkdienst met de kinderen en leerkrachten van de groepen 3 van de basisschool De Vlieger. Het thema was: “Waar zit je?” en we hebben het Bijbelverhaal gelezen van ‘Het verloren schaap’ en het prentenboekverhaal van ‘Het vogeltje dat te ver vloog’ waarbij ook afbeeldingen via de beamer te zien waren.

De dienst begon wat later omdat juf Ankie er nog niet was. Toen juf Willemijn haar belde en vroeg ‘Waar zit je?’ bleek dat ze zich verslapen had. Ze kwam de kerk binnenhollen met een handdoek om haar haren en de tandenborstel nog in de mond.

Iedereen hoort erbij, omdat God van ieder mens houdt, wie je ook bent. En als iemand zich verloren voelt dan moeten we elkaar opzoeken, aardig zijn voor elkaar en vragen of je mee wilt spelen.

Daar ging de dienst over en we hebben, bij orgel en piano, erbij gezongen van : ‘Weet je dat je een parel bent in Gods hand’, en : ‘Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou’, en over de Goede Herder die het schaapje zoekt.

Enkele kinderen hebben een gedichtje gelezen en gebeden voorgelezen en geholpen bij de collecte en bij het uitdelen van een schaapje met een gedichtje bij het weggaan.

Er waren veel kinderen uit de groepen 3 met hun ouders en broertjes en zusjes, en het was een hele vrolijke viering.

In het fotoalbum zijn foto’s te zien van deze school-kerkdienst (Kijk onder bijzondere diensten).

Volgens de eerste telling (eind januari) heeft de Actie Kerkbalans in de wijk Ypenburg 65.000 euro (beoogd bedrag 67.500 euro) en in de wijk Nootdorp 84.000 euro (beoogd bedrag 95.000 euro) . Op grond van de ervaringen mag worden verwacht dat de toegezegde bedragen uiteindelijk in de buurt van de streefbedragen zullen uitkomen. Er is dus alle reden voor tevredenheid en dankbaarheid. De 75 vrijwilligers die langs de deuren zijn gegaan worden hartelijk bedankt.

De werkgroep Actie Kerkbalans

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-04-18 09:58:00 Luister
2021-04-11 09:55:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: mevr. M. Griffioen
Ouderling van dienst: Marlies Verbaan