Als je gaat trouwen en je wilt je huwelijk ook in de kerk vieren om een zegen van God over jullie samenzijn te ontvangen, dan zijn jullie daarvoor van harte welkom in onze wijkgemeente.
Hierbij is ook de mogelijkheid tot (zoals het in het besluit van de kerkenraad staat): 'zegening van andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht' in onze wijkgemeente Ypenburg.
Onder 'andere levensverbintenissen' wordt verstaan:

  • huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht
  • samenwonen (met of zonder officiële partnerregistratie)

Regel voor een kerkelijk huwelijk in onze wijkgemeente is wel dat in ieder geval één van beide partners lid is van de protestantse kerk en zich verbonden voelt met onze wijkgemeente.

Als je dit wilt neem dan (tijdig) contact op met de wijkpredikant ds. Attie Minnema. Samen kunnen we jullie huwelijksdienst dan voorbereiden. We doen dat in enkele avonden. Eerst nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken, persoonlijk maar ook wat betreft jullie gedachten over kerk en geloof en trouwen. Daarna richten we ons op de kerkdienst om deze zoveel mogelijk bij jullie gedachten en wensen aansluitend in te vullen.

Van tevoren krijgen jullie een aantal teksten en liederen om jullie op weg te helpen. Die kun je hier downloaden.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 2 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
6e zondag 40 dagentijd Palmzondag

Voorganger: ds. A. Minnema

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accept
Decline