I.v.m. met het corona virus worden de kerkdiensten vanuit De Toevlucht op zondagmorgen en feestdagen online uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via YouTube. Vooraf aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten is vanwege de landelijke regelgeving met ingang van de maand juli verplicht.

 


Welkom

Hartelijk welkom op de website van onze wijkgemeente.

Hierop kun je informatie vinden over onze gemeente en haar activiteiten.

Als kerk op Ypenburg willen wij er zijn voor alle inwoners van Ypenburg.
Wie op één of andere manier met ons mee wil doen in onze vieringen of bij andere activiteiten, is altijd van harte welkom.


Als je denkt dat we iets voor elkaar kunnen betekenen,
als je behoefte hebt aan een luisterend oor,
als je wilt praten over geloof- of levensvragen,
als je in een groep van gedachten wilt wisselen of wilt leren over de Bijbel, het geloof of de kerk,
als je de kerk wilt betrekken bij je huwelijkssluiting,
als je begeleiding zoekt rond uitvaart of rouw,
of het gevoel hebt dat we je ergens anders bij kunnen helpen,
of als jij voor ons een goed idee hebt,
neem dan gerust contact met ons op,
bijvoorbeeld door een mailtje te sturen aan:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of zoek een persoon in de adreslijst onder het menu 'Gemeente'.

Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

 

 

 

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 1 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Spreuken 9: 1-18 en Matteüs 25: 1-13.

Voorganger: mw. P. Vossegat-de Bruin

Agenda komende week

Maandag 26 Oktober 20:00-22:00 Wijkkerkenraad -


Woensdag 28 Oktober 20:00-22:00 Vergadering wijkkerkenraad - De Toevlucht


Woensdag 28 Oktober 20:00-21:30 Cantorij - De Toevlucht


Donderdag 29 Oktober 20:00-22:00 Werkgroep diaconie (Nootdorp) - Nootdorp


Zondag 1 November 11:45-12:45 Jeugdkerk 12+ -


Zondag 1 November 19:00-20:00 INkeer & INspiratie, meditatieve viering in de Dorpskerk in Nootdorp. -

Uitzending via Kerkomroep

(ook beschikbaar als app op uw smartphone)

De zondagse diensten worden uitgezonden vanuit De Toevlucht

Uit de kerk

Column God, Kerk en Geloof in Coronatijd

God, Kerk en geloof in Coronatijd

Ons leven wordt op dit moment voor een groot deel bepaald en gekleurd door het Coronavirus. De maatregelen en beperkingen treffen iedereen en voor veel mensen, zeker in situaties van ziekte of ouderdom en hun familie om hen heen, voor ondernemers en zzp’ers en ook voor veel werknemers is het een moeilijke en onzekere tijd. 

Deze pandemie confronteert ons met de kwetsbaarheid van ons leven en samen leven en laat ons ook zien dat het leven niet zo maakbaar is als we misschien soms denken.

Ook als kerk merken we hoe het gemeenteleven en ons kerkzijn op dit moment bepaald wordt door het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen. Kerkdiensten kunnen we alleen online via kerkomroep.nl uitzenden en zelfs Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijke jaar, kunnen we niet samen als gemeente vieren.

Een groot deel van het maatschappelijke en sociale leven is stil gevallen. Nu is stilte wel een belangrijk aspect van kerkzijn en geloven, we zoeken immers af en toe de stilte om te bidden of voor bezinning, maar stilte kan ook te veel zijn, gedwongen en dan wordt het soms zelfs eenzaam en angstig. Tegelijk houden we er in geloof aan vast dat God ook in die stilte, in de eenzaamheid en de angst nabij is.

De verspreiding van het Coronavirus roept ook geloofsvragen op, zoals: wie God is in deze situatie, wat heeft God te maken met het virus, is het een oordeel of een straf van God?

Read more ...

Ter inspiratie

Geef mij nu je angst

Links

Wij zijn onderdeel van de

 

Onze wijkgemeente maakt deel uit van de

Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg