Laatste nieuws

Na de goede en gezellige ervaringen in de lustrumweek en de zomervakantie, organiseren we op dinsdag 20 oktober (in de herfstvakantie) een ‘herfstmaaltijd’. Dit doen we weer in de vakantie als het in de gemeente wat rustiger is met vergaderingen e.d. en (klein)kinderen soms op vakantie zijn.
Gemeenteleden en kennissen, buren die het gezellige vinden om met elkaar te eten zijn van harte welkom.
Opgave uiterlijk zondag 18 okt. via de lijst in de foyer of bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Er wordt € 5,- p.p. bijdrage in de onkosten gevraagd.

10 jaar geleden werd voor het eerst een kerkdienst gehouden op buitenplaats Ypenburg. In de week na Pasen is met verschillende activiteiten stilgestaan bij het tweede lustrum van de protestantse gemeente Ypenburg.

Tweede Paasdag stond in het teken van ‘Kerkenpad’. Er was een fietstocht uitgezet naar de Dorpskerk en Bartholomeuskerk in Nootdorp en de Ontmoetingskerk in Pijnacker, die voor de gelegenheid de deuren hadden geopend. Enkele tientallen mensen hebben hier aan meegedaan. De routes met beschrijving kunnen gedownload worden vanaf de website www.kerkopypenburg.nl onder documenten/overig

Woensdag kwamen er 45 kinderen af op de feestelijke voorstelling ‘Lang zal je leven !!!’ door een poppenspeler. Een geslaagde middag!
Donderdag waren de ouderen uit de gemeente aan de beurt. Zij werden onthaald op een reis van 5500 jaar door de tijd, waarbij Wil van Mil de geschiedkundige wetenswaardigheden van Ypenburg de revue liet passeren. Aansluitend werd de maaltijd geserveerd: Tricolore pasta of chilirijst naar oud familierecept. Bij de beide gerechten had de wijnmeester een passend glas in de aanbieding.

Afsluiter van de lustrumweek was de lustrumbazaar. Onder het genot van een kopje koffie met een door gemeenteleden zelf gebakken stuk taart of plak cake waren er tal van activiteiten. Voor de jongeren waren er een springkussen en knutseltafel. De volwassenen konden terecht bij de levende jukebox en loterij. Over de opbrengst mocht niet worden geklaagd: ruim 1400 euro! Daarbij komt nog een kleine 500 euro voor de legolustrumactie.

Aan alle vrijwilligers en deelnemers die de activiteiten mogelijk hebben gemaakt de hartelijk dank voor de bijdrage aan het welslagen van de lustrumweek.

De lustrumcommissie

Vanaf 15 mei wordt het kinderkoor in onze wijkgemeente geleid door Marie van Twist, die ook dirigente van de cantorij is.

Het kinderkoor gaat dan voortaan wekelijks oefenen en het is ook de bedoeling dat het kinderkoor af en toe in een zondagse kerkdienst zingt.
Kinderen in de leeftijd vanaf groep 3 van de basisschool kunnen zich aanmelden. En ook kinderen van buiten de kerkelijke wijkgemeente die van zingen houden zijn van harte welkom om lid te worden.
Het kinderkoor gaan iedere vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur oefenen in de kerk De Toevlucht. De eerste keer is op vrijdag 15 mei.
De zomervakantie is vrij en na de zomervakantie gaat het kinderkoor dan weer verder.

Dus: vind je zingen leuk? Kom dan mee doen en meld je aan !!!! bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.  070 3193435.

Nog steeds kunnen lege printercartridges/toners/oude mobiele telefoons worden ingeleverd t.b.v. het kerknieuwbouwfonds. Onlangs is er weer een groot aantal verzonden en is zo’n € 26 bijgeschreven op de rekening van het nieuwbouwfonds.

Niet alle inleverde cartridges en telefoons leverden een vergoeding op, maar deze worden wel op een verantwoorde manier verwerkt en zo komt onze inleveractie ook ten goede aan het milieu.

De dozen om uw cartridges of telefoon in te leveren staan in de foyer of bij de hoofdingang in de hal, er zijn drie verschillende dozen voor resp. de cartridges, de toners en de mobieltjes. Mobiele telefoon moeten worden ingeleverd zonder simkaart, hoesjes e.d.

Voor verdere informatie: ds. Attie Minnema

Leven-dig Gesprek in De Toevlucht

Op maandag 2 februari zal weer een Leven-dig Gesprek in De Toevlucht plaatsvinden,
avonden met inleiding en gesprek over geloof- en levensvragen.

Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Deze avond zal dhr. Doekle Terpstra een lezing houden over het initiatief van begin 2008 'Benoemen en Bouwen',  waarover in april 2008 ook een boek is verschenen.

In dit boek beschrijft en analyseert Terpstra de achtergronden van de verharding van het maatschappelijk en politiek debat over de multiculturele samenleving.
Enkele maanden daarvoor, in een advertentie op  2 januari 2008 doet Terpstra met vele andere bekende Nederlanders een oproep om respect te hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten en voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties.
Om intolerantie en onverschilligheid tegen te gaan en integratieproblemen aan te pakken en op te lossen.
Wat is er, nu na een jaar, van dat initiatief terecht gekomen?
Hoe staan we er wat dat betreft voor in ons land, is er reden tot optimisme?

Dhr. Doekle Terpstra was voorzitter van het CNV, is nu voorzitter van de HBO-raad en van de ontwikkelingsorganisatie ICCO.

De kerk De Toevlucht (Laan van Hoornwijck 140) is open om half 8 (koffie/thee), de avond begint om 20.00 uur
tot ongeveer 21.45 uur.
Vrijwillige gift voor de onkosten.

Iedereen van harte welkom !

Taizé, een klein plaatsje in Bourgondië, Frankrijk…Maar bekend over de hele wereld door de duizenden jongeren die vanuit alle landen jaarlijks naar het oecumenische klooster trekken om er deel te nemen aan een internationale jongeren ontmoeting. Ook Nootdorpse jongeren zijn er geweest, en er heeft zich vanuit Jongerenkoor the Living Lord Singers een groep gevormd die reeds meerdere gebedsvieringen in de stijl van Taizé heeft georganiseerd. Tot nu toe steeds in het Parochiehuis van de Bartholomeus Parochie aan de Veenweg, vanaf dit jaar echter vanuit de Nootdorpse Raad van Kerken roulerend tussen de drie kerkgebouwen, te weten de Toevlucht, de Bartholomeus Parochie en de Dorpskerk, daarmee het oecumenische karakter van deze vieringen benadrukkend! De vieringen kenmerken zich door eenvoud en rust, prachtige liederen die vaak herhaald worden, lezingen en stilte, zoals dat in Taizé gebruikelijk is. Veel mensen van Ypenburg hebben de weg naar deze vieringen reeds gevonden, gezinnen met kinderen, jongeren, ouderen, iedereen kan zich thuisvoelen in een dergelijke manier van vieren. De avondgebeden beginnen om 19.00 uur, maar wie dat wil kan al een uur eerder terecht om de liederen van die avond aan te leren. Er zijn altijd meerdere musici die met hun instrument de begeleiding van de liederen verzorgen.

De eerstvolgende Taizé viering is op zondagavond 25 januari, en wordt gehouden in het kader van de wereldwijde Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het thema van deze week is “Eén in Gods hand” en is voorbereid en uitgewerkt door christenen in Korea. Welkom dus, zondagavond 25 januari vanaf 18. 00 uur, dit keer in de Dorpskerk, Dorpsstraat te Nootdorp.

Voortaan is iedere 4e vrijdag van de maand van half 10 tot half 12, de kerk De Toevlucht (hoek Bleriotlaan / Laan van Hoornwijck 140) open voor wie wil binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of om zich even voor een stil moment terug te trekken in het stiltecentrum.

Er zijn enkele vrijwilligers om de gasten te ontvangen, koffie te schenken of even een gesprekje mee te voeren. Maar wie wil kan ook even in de kerk gaan zitten waar muziek klinkt of in het stiltecentrum waar enkele teksten liggen om te lezen en de mogelijkheid is om een kaarsje aan te steken.

Iedere week zijn in de koffieruimte (zelfgemaakte) ansichtkaarten te koop en regelmatig ook producten van de wereldwinkel.  Ieder van harte welkom!

13 december hebben w e onze kerstmarkt gehouden. De opbrengst hiervan was € 900,-

Onze volgende activiteit is de oliebollenactie: u kunt oliebollen bestellen bij Doeke Rienstra: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 070- 3 97 57 65) of bij Corry-Anne Veenhuijsen : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 070- 3 98 96 09 )

De prijs van de oliebollen is € 0,60 per stuk of 10 voor € 5,-
De oliebollen kunt u afhalen in “de Toevlucht”, Laan van Hoornwijck 140 op 31 december van 10.00 tot 13.00
De opbrengst van de oliebollenactie is voor “de Toevlucht”.

De evenementencommissie van “de Toevlucht”.

Wegens ziekte van ds. Schelling wordt de avond over het ‘paranormale’ en hoe daarmee, vanuit het geloof mee om te gaan, nogmaals gehouden en wel op maandag 8 dec. Bijna dagelijks lezen we erover of horen we ervan : verlichtende ervaringen, wonderlijke gebeurtenissen, onverklaarbare waarnemingen. Mediums zoals Char, Derek Ogilvie, hebben op tv een programma waarin ze mensen in contact brengen met de geestelijke wereld, er zijn tal van t.v. series met paranormaal begaafde hoofdpersonen, veel mensen bezoeken paranormaal beurzen of mensen met genezende krachten in de hoop er beter van te worden.

Hoe moeten we hiermee omgaan, welke waarde hebben deze ‘geheimen’? Is het paranormale onzin? Is het gevaarlijk? Is het van God of van het Boze? Hoe moeten we als christenen hiermee omgaan en wat zegt de bijbel hierover?

Over deze vragen zullen we in gesprek gaan met ds. Schelling. Hij schreef hier enkele boeken over, o.a. recent: ‘Daar word je beter van’  waarin hij ingaat op alternatieve hulpverlening en therapie. Dit boek zal op de avond te koop zijn.

Kerk open om 19.30 uur, aanvang 20.00 - 21.45 uur, daarna ontmoeting, vrijwillige gift voor de onkosten.

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-04-18 09:58:00 Luister
2021-04-11 09:55:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: mevr. M. Griffioen
Ouderling van dienst: Marlies Verbaan