De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw "De Toevlucht": Laan van Hoornwijck 140.

Foto van De ToevluchtDeze dienst begint om 10.00 uur. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas, voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst en voor de jongeren van 12-16 jaar is er één keer per maand jeugdkerk. Voorganger in de diensten is onze eigen predikant ds. A. Minnema of een gastpredikant. Na de dienst is er steeds gelegenheid om samen koffie/thee/fris te drinken en elkaar te ontmoeten.

vierenIn de eredienst staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. De ontmoeting met God in de verkondiging van het Woord, het vieren van de sacramenten doop en avondmaal en in het zingen en bidden. Ook als gemeenschap mogen we elkaar ontmoeten rond het Woord van God. Door samen te vieren en ons geloof in God te beleven, hopen we dat ieder bemoedigd en ge?nspireerd wordt voor het leven van alledag.

Voeding van de eigen spiritualiteit, het ervaren van de gemeenschap en bezinning op de vraag hoe het geloof in het dagelijkse leven gestalte kan krijgen, is wat wij hopen dat ieder ontvangt en beleeft in de kerkdiensten in Ypenburg.

En ook op andere momenten van gemeente-zijn doordeweeks.vieren
Dat wij die ontmoeting met elkaar ook volop een ontmoeting van jongeren en ouderen willen laten zijn, proberen we vorm te geven door regelmatige aandacht voor de kinderen in de dienst (met name ook in de Kerst- en Paasprojecten), door jeugddiensten voor de jongeren van 12+ en door de schoolkerkdiensten die enkele malen per jaar gehouden worden in samenwerking met, afwisselend, De Vlieger en De Fontein en de Zonnestraal (Brasserhout).

Voeding van de eigen spiritualiteit, het ervaren van de gemeenschap en bezinning op de vraag hoe het geloof in het dagelijkse leven gestalte kan krijgen, is wat wij hopen dat ieder ontvangt en beleeft in de kerkdiensten in Ypenburg.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Januari om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in de H. Bartholmeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Deze viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen. Het thema van deze viering is: ?Recht voor ogen?. Voorgangers: Diaken Dick Vrijburg (r.k. parochie), Petra Vossegat (Ipse De Bruggen) en ds. Attie Minnema. In deze viering is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. In De Toevlucht is deze ochtend geen kerkdienst.

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Petra Vossegat, ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund