Volgens het besluit van de wijkkerkenraad om voortaan 6 keer een zondagse viering van het Heilig Avondmaal te houden (nav het groothuisbezoek voorjaar 2011) op de 1e zondag van de oneven maanden, zijn we het nieuwe jaar op nieuwjaarsdag begonnen met een viering van Schrift en Tafel. Af en toe is de viering een week later vanwege het al ingevulde kerkdienstenrooster en de viering van november is altijd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De vieringen Heilig Avondmaal in het komende jaar zijn: 4 maart, 13 mei, 1 juli, 2 sept. en 25 nov.

In het avondmaal vieren we de gemeenschap met Jezus en met elkaar, we gedenken hoe Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven en kijken uit naar Gods goede toekomst waarin er voor iedereen overvloed zal zijn en het goede leven.

In onze gemeente kennen we het zogenaamde 'Open avondmaal', ook wel vaak benoemd als 'kinderen aan het avondmaal', maar in feite is de betekenis ruimer: ook degenen die geen belijdenis hebben gedaan zijn welkom aan het avondmaal.

maal01sml_1.jpgDe tafel van de Heer staat open voor "ieder die in Jezus geloof en bij Hem wil horen", zo klinkt het iedere keer bij de uitnodiging aan het begin van de tafelviering.

De vorm waarin wij op dit moment het avondmaal vieren is lopend. Op aanwijzing van één van de diakenen komen de gemeenteleden naar voren lopen om brood en wijn of druivensap te ontvangen.
Eén keer per jaar wordt er kindercatechese rond het avondmaal gehouden voor kinderen van de basisschoolleeftijd, om de betekenis van het avondmaal uit te leggen.

Deze catechese is meestal kort voordat er weer een avondmaalsviering zal worden gehouden.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Januari om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in de H. Bartholmeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Deze viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen. Het thema van deze viering is: ?Recht voor ogen?. Voorgangers: Diaken Dick Vrijburg (r.k. parochie), Petra Vossegat (Ipse De Bruggen) en ds. Attie Minnema. In deze viering is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. In De Toevlucht is deze ochtend geen kerkdienst.

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Petra Vossegat, ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund