Laatste nieuws

Met de kerstdagen zijn er weer mooie kerstvieringen in kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140 in Ypenburg.

We vieren de geboorte van het kind Jezus, teken van Gods licht en liefde voor alle mensen.

Kinderkerst: Zondag 22 december gezellige kinderkerstmiddag in De Toevlucht, 15.00-18.00 uur. We gaan creatief aan de slag en een kleine kinderdienst voorbereiden waar jullie actief in mee mogen doen. Om 17.15 uur zijn ouders/familie welkom voor samen zingen en het kerstverhaal. Wil je komen dan wel even aanmelden: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kerkdiensten:

Kerstavond: 21.00 uur, thema: ‘Een goed verhaal’, een viering met veel muziek en samenzang van bekende kerstliederen, m.m.v. muziekgroep familie Bakker, voorganger: ds Attie Minnema. De kerk is open om 20.30 uur. Na afloop glühwein en kerstbrood.

Kerstmorgen: 10.00 uur: een feestelijke gezinsviering m.m.v. de cantorij van wijkgemeente Ypenburg, voorganger: ds. Attie Minnema. In deze viering horen we samen met de kinderen over het Kerstproject ‘Geef licht!’ .

Tijdens deze dienst op kerstmorgen is er oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de jongste kinderen.

Van harte welkom in deze kerstvieringen!, Protestantse wijkgemeente De Toevlucht

Welmoed Vlieger, filosoof en columnist van het dagblad Trouw spreekt op maandag 10 februari 2020 over:

Innerlijkheid en burn-out

Steeds meer mensen kampen met stress en burn-out. Vaak gaan zij gebukt onder de ‘tirannie van perfectie’: de constante druk om leuk en geslaagd te zijn. Ondertussen weten ze zich met ervaringen en zingevingsvragen rond lijden, tegenslag en verlies geen raad. Is er een remedie?

Innerlijkheid en zelfonderzoek helpen om afstand nemen van het levensgevoel dat de eigenwaarde legt in onzekere uiterlijkheden zoals geld, carrière en populariteit. “Hoe je je innerlijk stelt tot de gebeurtenissen van het leven, dát bepaalt je lot”, schrijft Etty Hillesum terecht. Zo kunnen angst en tegenslag omgezet worden naar weerbaarheid, empathie en onthechting van zaken die er in het leven uiteindelijk minder toe doen.

Na haar lezing is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur voor koffie/thee.

Na afloop is er een collecte voor de onkosten, en is er gelegenheid om na te praten.

Meditatieve adventsvieringen in de Bartholomeuskerk:

Donderdag 5, 12 en 19 dec. 19.00 uur

Ook dit jaar zijn er, tijdens de adventstijd, weer wekelijkse meditatieve vieringen in de H. Bartholomeuskerk, om zo toe te leven naar Kerst.

Het thema voor deze vieringen is: ‘Op weg naar vrede en bevrijding’, waarbij uit het Bijbelboek Jesaja wordt gelezen.

Voor iedere viering is er een eigen deelthema:

5 dec. ‘Op weg’, met muzikale ondersteuning door Marcella de Jong en David vd Braak;

12 dec. ‘Vrede’, met muzikale ondersteuning door de Schola Cantorum o.l.v. David vd Braak;

19 dec. ‘Bevrijding’, ook met muzikale ondersteuning door de Schola Cantorum. Deze viering is een boeteviering.

Uiteraard is iedereen van harte welkom in deze vieringen.

 

We zijn alweer in de tijd van Advent. Advent betekent ‘komst’ of ‘komen’: het Licht van God komt naar ons toe.

We volgen de deze weken samen met de kinderen het Adventsproject ‘Geef licht!’ en lezen daarbij verhalen uit het Bijbelboek van de profeet Micha.

We zingen daarbij het projectlied. Aan het begin van de dienst wordt een adventskaars aangestoken, iedere week één meer, en daarbij zingen we een kaarsenlied.

Bijbellezen in onze tijd (Contextueel Bijbellezen)

Donderdag 23 januari, 20.00-22.00 uur in De Toevlucht

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?

We bespreken wat er speelt in ons dagelijks leven en lezen samen een Bijbelverhaal. En zoeken samen naar de betekenis van de tekst voor de situatie waarin we leven.

Dit is een gezamenlijke avond met wijkgemeente Nootdorp. De leiding is in handen van ds. Attie Minnema en kerkelijk werker Marja Griffioen.

Aanmelden graag: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kijken in de ziel – van religieuze leiders

Op televisie is een aantal series ‘Kijken in de ziel’ uitgezonden. Een serie waarin Coen Verbraak spreekt met mensen uit een bepaalde beroepsgroep over de grote vragen van het bestaan.

In 2018 sprak Verbraak in 6 afleveringen met 12 religieuze leiders: rabbijnen, imams, zenboeddhisten, een bisschop, predikanten, een katholieke zuster en een hindoepriester.

Het gesprek ging over allerlei onderwerpen: God, de heilige boeken, wat is ‘geloven’?, bestaat de hemel?, wat is de zin van het leven? En ook over gevoelige onderwerpen zoals euthanasie, abortus, homosexualiteit.

Gesprekken die uitnodigen tot eigen bezinning en verder gesprek.

In deze kring bekijken we een aflevering en praten daarover samen door.

Tijd: 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur in De Toevlucht.

De eerste avond zal zijn op donderdag 14 november. Daarna plannen we samen een aantal nieuwe data.

Informatie en aanmelden bij Heleen van der Vlist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , graag uiterlijk 3 januari 2020

Leven-dig Gesprek: ‘Zorg voor de schepping’, maandag 18 november.

Sprekers deze avond zijn onze gemeenteleden:

Hans Bouman over ‘Antropoceen’: ‘De mens, de kroon van de schepping?’.

De mens laat een onuitwisbare voetafdruk achter op de aarde met grote gevolgen voor natuur en klimaat. In de aardlagen zijn de sporen van onze aanwezigheid als mensen onmiskenbaar en schadelijk. Dit tijdperk noemen we het ‘Antropoceen’.

Pieter Lugtigheid over zijn reis naar Spitsbergen:

Als kleine jongen maakte ik me zorgen over het vergaan van de wereld, over zure regen, kernwapens, over armoede en ongelijkheid. Inmiddels heb ik daar mijn werk van gemaakt. Dagelijks werk ik aan verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dat heeft mij in 2018 op de Noordpool gebracht, op een expeditie samen met de bekende poolreiziger en avonturier Bernice Notenboom. Aan de hand van mijn eerste film neem ik jullie mee in mijn wereld. Van Ypenburg naar de Noordpool terug naar het politieke centrum in Den Haag. Centraal daarin staat het redden van de wereld en hoe we daar met elkaar (politiek, bedrijven, burgers, NGO’s) meters in kunnen maken.

Karel van den Boogaard:

“Duurzaamheid is eigenlijk hetzelfde als het tegengaan van verspilling. Daarom kost het ook geen geld maar levert het op. Wat kunt u doen om die verspilling tegen te gaan, wat heeft de kerk en heb ook ikzelf hier al aan gedaan. U gaat naar huis met praktische ideeën, zoals uitgewerkt door de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg.”

Na hun inleiding gaan we met elkaar hierover in gesprek.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur voor koffie/thee.

Na afloop is er een collecte voor de onkosten

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 2e woensdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf 12 september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Een goed Verhaal

Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk voor komend seizoen is ‘Een goed verhaal’. Ook onze beide wijkgemeenten hebben gekozen voor dit thema voor startzondag en het komende seizoen.

Op de website van de landelijke kerk staat hierbij geschreven: ‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. ….. voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.’

 

Soms zegt iemand dat z/hij er moeite mee heeft als een Bijbelgedeelte een ‘verhaal’ wordt genoemd, omdat dat klinkt alsof het ‘maar een verhaaltje’ is. En dat klinkt weer alsof het niet echt gebeurd is, zoals zoveel korte en langere verhalen en zoals bijvoorbeeld sprookjes.

Als je de betekenis van ‘verhaal’ opzoekt in het woordenboek dan staat daar: ‘Een verhaal is een weergave van al dan niet fictieve (=bedachte) gebeurtenissen’. Een verhaal kan dus ook gaan over wat echt gebeurd is. Denk ook maar aan je eigen levensverhaal, waarin je beschrijft wat er in jouw leven is gebeurd, feiten, gebeurtenissen zoals jij die ervaren hebt.

Zo wordt ook in de Bijbel verteld hoe mensen hebben ervaren dat God of Jezus aanwezig of betrokken was bij gebeurtenissen in hun leven of in de tijd waarin zij leefden. En hoe daarin Gods boodschap voor mensen spreekt. In die zin is de Bijbel ‘Gods Woord in mensentaal’ zoals ook de website van de landelijke kerk dat zegt.

 

Misschien is ‘verhaal’ juist een passend woord voor de Bijbel. De Bijbel is geen geschiedenis of feitenboek of (geloofs)theorie. De Bijbel is een verhalenboek. En het mooie van verhalen is dat ze ook altijd beelden oproepen en gevoelens, je kunt je verbinden met personen in het verhaal, je misschien herkennen in de personen en de gebeurtenissen. Want de Bijbelverhalen gaan vaak over hele menselijke dingen: liefde, mededogen, barmhartigheid, hoop, en ook over verdriet, angst en wanhoop. Dat maakt dat het Bijbelverhaal en de boodschap ervan heel dicht bij jouw eigen leven kan komen. En dat het Bijbelverhaal ook tot jouw verhaal kan worden. En je kan inspireren, bemoedigen, troosten, hoop geven. Dat Gods Woord dat klinkt in dat verhaal ook tot jou gaat spreken. En het voor jou tot een ‘goed Verhaal’ wordt.

 

Dat Verhaal van God wordt al eeuwen doorverteld en wij mogen daarin mee doen. Door ons verhaal, onze ervaring met dat Verhaal te vertellen en te delen met elkaar en zo ook te zorgen dat het Verhaal dóór gaat en voor steeds meer mensen ook tot hun verhaal wordt.

Wij gaan de weg van oude woorden,

van overlevering,

die wij van onze ouders hoorden,

in eigen luisterkring,

verhalen uit geloof geboren

om onze weg te gaan,

en tekens die ons veel beloven,

als wij ze nieuw verstaan.

                                                                                                          (Tekst Jan van Opbergen)

 

Komend seizoen hopen we veel verhalen met elkaar te delen, Bijbelverhalen en onze eigen (levens)verhalen, en wie weet zo een nieuw verhaal te maken van God en ons mensen, op die lange weg waarop het Verhaal gaat door de eeuwen heen.

 ds. Attie Minnema

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Eén keer per maand is er gelegenheid om samen te mediteren in de kerkzaal van kerkgebouw De Toevlucht in Ypenburg.

Een meditatie-uur bestaat uit ademhalings- en houdingsoefeningen, muziek, stilte en enkele korte teksten worden gelezen om daarover in de stilte te mediteren. Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek met jou doen en voor je betekenen. 

Tijd: iedere 2e woensdag van de maand, steeds van 20.15-21.15 uur (kerkzaal is open om 20.00 uur). Als het weer het toelaat is er in de maanden september en mei een wandelmeditatie buiten. 

Informatie : bij ds. Attie Minnema en Hans Bouman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 22 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Vierde zondag van Advent. Thema: het wordt weer licht, we lezen: Micha 7: 1 - 7, 18 - 20

en Matteus 1: 18 -25.
's Middags, 15.00-18.00 uur is er een gezelllige kinderkerstmiddag. Met om 17.15 uur een korte viering met het kerstverhaal, liedjes, waarin ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

Voorganger: Ds. G.C. van der Kamp
Ouderling van dienst: Ada van der Ster