dopenRegelmatig wordt er in onze kerkdienst de doop gevierd waarin de eigen wijkpredikant ds Attie Minnema voorgaat. In de regel op de 2e zondag van de even maanden. De doopvieringen voor komend jaar staan gepland op: 12 febr., 29 april, 28 aug., 28 okt. en 9 dec. Voorafgaand aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats, meestal bij één van de doopouderparen thuis. Hierin wordt gesproken over de betekenis van de doop, de motieven om het kind te laten dopen, de gang van zaken in de doopdienst en tegelijk kunnen de verschillende doopouders met elkaar kennismaken.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Attie Minnema.dopen

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Januari om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in de H. Bartholmeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Deze viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen. Het thema van deze viering is: ?Recht voor ogen?. Voorgangers: Diaken Dick Vrijburg (r.k. parochie), Petra Vossegat (Ipse De Bruggen) en ds. Attie Minnema. In deze viering is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. In De Toevlucht is deze ochtend geen kerkdienst.

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Petra Vossegat, ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund