Het Sinterklaasfeest komt al weer snel dichterbij. De goedheilig man, Sinterklaas heeft met zijn Pieten intocht gehouden in ons land en inmiddels zijn er vast al weer heel wat schoentjes gezet en Sinterklaasliedjes van ‘vol verwachting’ gezongen. Hopelijk niet al te veel overstemd door de discussies (van de volwassenen) over hoe donker de roetvegen op Piet z’n gezicht mogen of moeten zijn.

Veel kinderen, maar ook jongeren en ouderen kijken ieder jaar weer uit naar het Sinterklaasfeest, een gezellig avondje met speculaas en pepernoten, cadeaus, surprises en gedichten. Een goede gelegenheid om op een milde manier op het afgelopen jaar terug te kijken en elkaar op de hak te nemen.

Ook in de kerk gaat het de komende weken over ‘verwachten’. Komende zondag begint de tijd van Advent, de vier weken voor Kerst. ‘Advent’, een woord uit het Latijn, betekent ‘verwachten’ en de komende weken verwachten we en kijken we in de kerk uit de geboorte van het kind Jezus.

En net als de Sinterklaasliedjes bij het Sinterklaasfeest, horen in de kerk daar adventsliederen bij van verwachten en uitzien naar het Licht.

In de kerk hebben we een mooi symbool om het dichterbij komen van de vervulling van die verwachting zichtbaar te maken. Tijdens de vier Adventszondagen voor kerst wordt aan het begin van de kerkdienst een kaars aangestoken, iedere week één kaars meer totdat op de zondag vóor Kerst vier kaarsen branden. Steeds meer licht dus om uit te drukken dat Kerst, het feest van het Licht, steeds dichtbij komt. Op Kerstochtend wordt dan naast de vier Adventskaarsen een vijfde kaars aangestoken, als symbool dat het kind Jezus, teken van Gods licht en liefde voor ons mensen in ons midden is gekomen.

Inmiddels is ook Kerst voor veel mensen een feest geworden van gezelligheid en cadeaus en lekker eten. En niet voor iedereen is de Bijbelse boodschap van de geboorte van Jezus daarbij nog van betekenis. Toch is er nog genoeg dat ons kan verbinden in het vieren van Kerst. Kerst is, vanuit het Bijbelverhaal, ook het feest van Licht en van Vrede op Aarde. En wie verlangt daar in deze tijd niet naar? Onze tijd die vaak akelig donker voelt door al het nieuws over oorlog en aanslagen of dreiging daarvan, door onrust in de samenleving, of door onzekerheid voor mensen over werk en inkomen en betaalbare zorg.

Al is de inspiratie misschien verschillend, het zou mooi zijn als we elkaar kunnen vinden in het verlangen naar licht en vrede en in de inzet daarvoor. Samen werkend, en misschien zelfs samen zingend  daarover, kunnen we elkaar daartoe inspireren en wie weet, groeit dan ook steeds meer vrede en welzijn, liefde en mededogen.

Vol verwachting klopt ons hart………….

Een woord dat je tegenwoordig vaak tegenkomt in het nieuws, rapporten e.d. als het gaat over zorgverlening is ‘mantelzorg’. Velen hebben hier vanuit eigen ervaring  mee te maken in de zorg om een naaste familielid, vriend(in) of buurman/vrouw. Mantelzorg is een woord dat sinds de 70-er jaren wordt gebruikt en het duidt de zorg aan die de partner, familie en/of naasten aan iemand geven. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.  Mantelzorg kan zijn het hulp geven bij vaardigheden die iemand vanwege een chronische ziekte of beperkheden niet (meer) zelf kan doen, bijv. bij problemen met de gezondheid, de dagelijkse persoonlijke verzorging, boodschappen e.d.

Mantelzorg is een aanvulling op professionele hulp en kan deze niet vervangen. Maar door bezuinigingen in de zorg wordt steeds meer en vaker een beroep gedaan op mantelzorgers.  Er zijn veel mantelzorgers die daardoor overbelast zijn.

Het woord ‘mantelzorg’ is een passend woord. Het woord mantel zit er in en een mantel staat voor warmte en bescherming. En je zou kunnen zeggen: dat is wat mantelzorgers in hun praktische hulp geven, dat de ander zich niet alleen en in de steek gelaten voelt, maar beschermd en veilig. Mantelzorg geeft en deelt warmte.

Misschien was wel de eerste mantelzorg degene van wie binnenkort, op 11 november,  het feest wordt gevierd: Sint Maarten. Sint-Maarten verwijst naar het verhaal van de Romeinse ridder Maarten, zoon van een rijke koopman. Op een koude dag reed Maarten met een groep soldaten naar de stad. Maarten had z’n warme soldatenmantel om zich heen geslagen. Bij de stadspoort zag hij een arme man die geen jas aan had en het zichtbaar koud had. Maarten aarzelt niet, snijdt zijn soldatenmantel in twee stukken en geeft de arme man het ene stuk. Ook geeft hij de arme man nog wat geld, die natuurlijk blij en dankbaar is. Maarten kon de man niet de hele mantel geven omdat deze hoorde bij het uniform en zonder mantel zou hij de stad niet binnenkomen. (Als mantelzorger moet je ook jezelf niet vergeten!)

Letterlijk geeft Maarten met zijn mantel de arme man warmte en zorg. Als dat geen mantelzorger is !

Maarten deed daarmee zoals Jezus tot opdracht heeft gegeven om, als iemand twee stel onderkleren heeft, dit te delen met wie er geen heeft (Lucas 3:11).

Dus, al is het niet direct een (protestants) kerkelijk feest, het is goed om het feest van Sint-Maarten in ere te houden, als een feest van liefde en delen. Al was het alleen maar om recht te doen aan al de mantelzorgers die proberen hun naaste zo goed mogelijk zorg en warmte te geven.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Januari om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in de H. Bartholmeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Deze viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen. Het thema van deze viering is: ?Recht voor ogen?. Voorgangers: Diaken Dick Vrijburg (r.k. parochie), Petra Vossegat (Ipse De Bruggen) en ds. Attie Minnema. In deze viering is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. In De Toevlucht is deze ochtend geen kerkdienst.

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Petra Vossegat, ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund