Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om samen het boek : ‘God is niet te vangen’ van ds. Jan Offringa te lezen. (ds. Offringa was vorige seizoen één van de sprekers op Leven-dig Gesprek).

Het boek is een neerslag van gesprekken van predikant Jan Offringa met een 14-tal kerkgangers over hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. Wat hebben ze zoals losgelaten en wat kwam daar voor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? Verhalen over geloof en reflectie daarop, over actuele kwesties in kerk en samenleving. Dit boek brengt in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Deze leesgesprekskring komt bij elkaar op 11 febr., daarna 22 febr., verdere data worden in overleg afgesproken. Nieuwe deelnemers hierbij zijn van harte welkom, graag z.s.m. aanmelden bij ds. Attie Minnema.

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-06-13 09:59:00 Luister
2021-06-06 09:51:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Juni om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Pastor Marja Griffioen
Ouderling van dienst: Yuri Sigmond