Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep pastoraat weer een aantal groothuisbezoeken en daarvoor nodigen wij u graag uit. We willen als gemeenteleden, predikant en ouderlingen, graag elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen door van gedachten te wisselen.

Net als vorige jaren hebben we ervoor gekozen de indeling van de avonden niet per buurt te organiseren, maar n.a.v. de avond van voorkeur. Zo hebt u gelegenheid ook medegemeenteleden uit andere buurten beter te leren kennen.

Onderlinge ontmoeting en kennismaking is zoals steeds het eerste doel van de groothuisbezoeken.

Daarnaast willen we een inhoudelijk onderwerp aan de orde stellen en dit jaar hebben we in aansluiting bij het jaarthema van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, gekozen voor ‘Met hart en ziel geloven’.

Bij deze kerkbode vindt u een uitnodiging voor de groothuisbezoekavonden en we vragen u zich voor 23 februari via het strookje of via een email met vermelding van uw gegevens en avond(en) van voorkeur op te geven bij één van de ouderlingen.

De data zijn: 3, 6 en 19 maart, tijd 20.00-22.00 uur, de adressen staan vermeld op de uitnodiging.

De werkgroep pastoraat

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-05-09 09:54:00 Luister
2021-05-02 09:53:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Don 13 Mei om 10:00 uur in Dorpskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Hemelvaart 9.30 uur Dorpskerk in Nootdorp

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Wilma Ottenkamp


Zon 16 Mei om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. C.L. de Rooij
Ouderling van dienst: Carla Izeren