Binnen het beleidsplan waarover de wijkkerkenraad zich aan het bezinnen is wordt het belang van het geloofsgesprek benadrukt. Naast alle praktische en organisatorische activiteiten in de wijkgemeente is het goed en zinvol, ja zelfs onmisbaar om na te denken over wat geloof en geloven betekent in ons leven. Graag willen we daarvoor gelegenheid geven. De komende maanden zal er een geloofscursus worden gehouden. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die (nog) niet zo bekend is met de Bijbel, kerk en geloofswoorden, en ook voor wie zich meer daarin wil verdiepen en graag gesprek wil over belangrijke onderwerpen van geloof en bijbel.


We praten met elkaar a.d.h. van het boekje Ontmoetingen met God, onderwerpen hierin komen aan de hand van Bijbelverhalen belangrijke geloofsonderwerpen aan de orde zoals : Wat is geloven, Wie is God, Jezus, de Heilige Geest, stilte/bidden, het geloof in ons dagelijkse leven. Ieder die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom.  Ieder die daarvoor belangstelling heeft is van harte welkom. 

Informatie en aanmelden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-05-09 09:54:00 Luister
2021-05-02 09:53:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Don 13 Mei om 9:30 uur in Dorpskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
(online) Hemelvaart 9.30 uur Dorpskerk in Nootdorp

Orde van dienst: zie hierboven bij Laatste Nieuws

Uitgezonden met beeld via YouTube kanaal Dorpskerk Nootdorp,
met geluid via www.kerkomroep.nl : Nootdorp PKN

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Wilma Ottenkamp


Zon 16 Mei om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. C.L. de Rooij
Ouderling van dienst: Carla Izeren