Vorig jaar heeft de werkgroep pastoraat een avond georganiseerdwaarop de doopouders van de afgelopen jaren worden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te praten over: ‘hoe verder vanuit de doop?’. Wat heeft de doopdienst met jezelf gedaan? Hoe geef je invulling aan de christelijke opvoeding in jullie gezin? Wat verwacht je van de kerk?

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 11 December om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:
Derde zondag van Advent

Voorganger: ds. Attie Minnema