-  Voor ouders met kinderen in alle leeftijden –

Iedereen die kinderen heeft wil een goede en een inspirerende opvoeder zijn. Maar een goede opvoeder zijn is niet gemakkelijk. Je draagt je eigen geschiedenis en opvoeding met je mee, je moet zelf je plek vinden en innemen in allerlei relaties, (de drukte van) je werk en in dat alles speelt je eigen spirituele ontwikkeling een belangrijke rol. Hoe kun je in en vanuit dat alles een goede ouder zijn voor je kind?

Het kan goed doen en helpen om hier met andere ouders over te praten. We willen hier graag gelegenheid voor geven a.d.h. van het boek van Vincent Duindam  ‘Spiritualiteit werkt in de opvoeding’. Duindam is psycholoog, en doet o.a. onderzoek naar onderwerpen als ouderschap, taakverdeling, relaties enz. Hij probeert inzichten uit de positieve psychologie en spirituele tradities te verbinden met thema’s als ouderschap, relaties, onderwijs.

In 3 à 4 avonden praten we a.d.h. van 7 hoofdstukken (deels samenvattingen vanuit zijn boek) met elkaar over ‘opvoeder zijn’.

De onderwerpen zijn:

  • Voorbereiding en dankbaarheid : rust, ruimte voor jezelf en je kind, aandacht.
  • Samen op Weg : Jij, je kind, een eigen leven
  • Je eigen spiritualiteit :  Hoe verhoud je je tot je religieuze/spirituele wortels?
  • Je kind, je goeroe : Leren van je kinderen (over jezelf)
  • Benedictijns ouderschap : Met aandacht zijn waar je bent, doen wat je doet.
  • Humor : Met humor kijken naar jezelf, je kinderen, je leven.
  • Loslaten : Afscheid begint al op de eerste dag, en elk afscheid is ook een nieuw begin.

De hoofdstukken worden per e-mail toegezonden. Data worden in overleg bepaald. De avonden kunnen plaatsvinden in De Toevlucht of indien gewenst bij één van de deelnemers thuis.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag aanmelden voor 1 maart. bij ds. Attie Minnema

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-05-09 09:54:00 Luister
2021-05-02 09:53:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Don 13 Mei om 10:00 uur in Dorpskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Hemelvaart 9.30 uur Dorpskerk in Nootdorp

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Wilma Ottenkamp


Zon 16 Mei om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. C.L. de Rooij
Ouderling van dienst: Carla Izeren