Taizé, een klein plaatsje in Bourgondië, Frankrijk…Maar bekend over de hele wereld door de duizenden jongeren die vanuit alle landen jaarlijks naar het oecumenische klooster trekken om er deel te nemen aan een internationale jongeren ontmoeting. Ook Nootdorpse jongeren zijn er geweest, en er heeft zich vanuit Jongerenkoor the Living Lord Singers een groep gevormd die reeds meerdere gebedsvieringen in de stijl van Taizé heeft georganiseerd. Tot nu toe steeds in het Parochiehuis van de Bartholomeus Parochie aan de Veenweg, vanaf dit jaar echter vanuit de Nootdorpse Raad van Kerken roulerend tussen de drie kerkgebouwen, te weten de Toevlucht, de Bartholomeus Parochie en de Dorpskerk, daarmee het oecumenische karakter van deze vieringen benadrukkend! De vieringen kenmerken zich door eenvoud en rust, prachtige liederen die vaak herhaald worden, lezingen en stilte, zoals dat in Taizé gebruikelijk is. Veel mensen van Ypenburg hebben de weg naar deze vieringen reeds gevonden, gezinnen met kinderen, jongeren, ouderen, iedereen kan zich thuisvoelen in een dergelijke manier van vieren. De avondgebeden beginnen om 19.00 uur, maar wie dat wil kan al een uur eerder terecht om de liederen van die avond aan te leren. Er zijn altijd meerdere musici die met hun instrument de begeleiding van de liederen verzorgen.

De eerstvolgende Taizé viering is op zondagavond 25 januari, en wordt gehouden in het kader van de wereldwijde Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het thema van deze week is “Eén in Gods hand” en is voorbereid en uitgewerkt door christenen in Korea. Welkom dus, zondagavond 25 januari vanaf 18. 00 uur, dit keer in de Dorpskerk, Dorpsstraat te Nootdorp.

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-05-09 09:54:00 Luister
2021-05-02 09:53:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Don 13 Mei om 10:00 uur in Dorpskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Hemelvaart 9.30 uur Dorpskerk in Nootdorp

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Wilma Ottenkamp


Zon 16 Mei om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. C.L. de Rooij
Ouderling van dienst: Carla Izeren