Leven-dig Gesprek in De Toevlucht

Op maandag 2 februari zal weer een Leven-dig Gesprek in De Toevlucht plaatsvinden,
avonden met inleiding en gesprek over geloof- en levensvragen.

Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Deze avond zal dhr. Doekle Terpstra een lezing houden over het initiatief van begin 2008 'Benoemen en Bouwen',  waarover in april 2008 ook een boek is verschenen.

In dit boek beschrijft en analyseert Terpstra de achtergronden van de verharding van het maatschappelijk en politiek debat over de multiculturele samenleving.
Enkele maanden daarvoor, in een advertentie op  2 januari 2008 doet Terpstra met vele andere bekende Nederlanders een oproep om respect te hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten en voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties.
Om intolerantie en onverschilligheid tegen te gaan en integratieproblemen aan te pakken en op te lossen.
Wat is er, nu na een jaar, van dat initiatief terecht gekomen?
Hoe staan we er wat dat betreft voor in ons land, is er reden tot optimisme?

Dhr. Doekle Terpstra was voorzitter van het CNV, is nu voorzitter van de HBO-raad en van de ontwikkelingsorganisatie ICCO.

De kerk De Toevlucht (Laan van Hoornwijck 140) is open om half 8 (koffie/thee), de avond begint om 20.00 uur
tot ongeveer 21.45 uur.
Vrijwillige gift voor de onkosten.

Iedereen van harte welkom !

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-05-09 09:54:00 Luister
2021-05-02 09:53:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Don 13 Mei om 10:00 uur in Dorpskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Hemelvaart 9.30 uur Dorpskerk in Nootdorp

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Wilma Ottenkamp


Zon 16 Mei om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. C.L. de Rooij
Ouderling van dienst: Carla Izeren