Evangelielezing: Lucas 14: 12 t/m 15

 

 

Enkele gedachten bij de lezing: 

Wij hebben de tafels zo opgesteld dat we als het ware één doorlopende tafel vormen met de liturgische tafel waar wij iedere zondag rond vieren en een aantal keren per jaar het avondmaal.

De tafel is het centrum van de kerk, - met daarbij natuurlijk de paaskaars en het doopvont, en de kansel, -

het centrum van ons vieren, en daarmee het centrum van ons leven als gemeente, en persoonlijk als gelovige.

Al kun je met evenveel recht zeggen dat heel de kerkzaal liturgisch centrum is, hier vieren wij samen liturgie, de eredienst, rond Woord en Sacrament.

Onze gewone opstelling van stoelen laat dat niet zo erg duidelijk zien maar in feite zitten wij iedere zondag, ook als we geen avondmaal vieren, rond de tafel, aan de tafel van God.

Er zijn kerkopstellingen te bedenken waarin dat meer tot uitdrukking komt.

En misschien is het de moeite waard daar eens over na te denken.

 

Heel vaak in de evangeliën gaat het op één of ander manier over een maaltijd.

Jezus die maaltijd houdt met zijn leerlingen, maar ook met zijn kerkelijke ‘tegenstanders’, Farizeeën en Schriftgeleerden.

Of Jezus vertelt een gelijkenis over een maaltijd, zoals in de lezing vandaag uit Lucas.

Waarin Jezus zegt niet vooral je vrienden, familie en verwanten of buren uit te nodigen voor een feestmaal,

maar de armen, blinden, verlamden.

Ik ben bang dat wij vanmorgen niet helemaal Bijbelgetrouw zijn.

Eigenlijk moeten we nu de straat opgaan om daar degenen die we tegenkomen uit te nodigen, de dak- en thuislozen in de stad, de Oekraïners van de Koolwitjelaan, de vluchtelingen in Ter Apel, en noem maar op.

‘Nodig degenen uit van wie je niet iets terug te verwachten hebt’, zegt Jezus.

 

‘Welkom aan tafel’ is ons thema.

Maar het klinkt vandaag vooral voor degenen met wie we toch al regelmatig aan tafel zitten en hier in De Toevlucht rond de tafel van de Heer vieren.

 

Dit thema ‘Welkom aan tafel’ komt voort uit het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk: ‘Aan tafel! – van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’.

Aan de tafel van God, tafel van overvloed is iedereen welkom, immers Jezus zelf is gastheer, in zijn uitnodiging worden we verbonden met elkaar.

Wat wij van hem ontvangen, ontvangen we om door te geven en te delen met elkaar.

En dan  ‘elkaar’ niet in de zin van onze eigen club alleen, maar in de betekenis van: alle mensen, ook met degenen die je misschien vreemd zijn, degenen tekort komen in wat dagelijks nodig is.

Het symbool van het thema ‘Aan tafel’ laat dat mooi zien: handen rond een tafel, handen die zowel lijken te ontvangen als te geven, te delen.

 

Misschien moeten we inderdaad toegeven dat dat er vandaag, deze startzondag nog niet helemaal van komt,

delen met de armen, de mensen van de straat, degenen die dagelijks tekort komen in aandacht, een warm bed, bad en brood.

Maar gelukkig kunnen we dat alle dagen doen,

Iedere dag een nieuwe kans om te delen van wat wij iedere dag en iedere zondag hier samen vierend ontvangen uit Gods hand.

We hopen dat het thema van deze startzondag ‘Welkom aan tafel’, de ontmoeting en onze gesprekken vandaag, aan de tafel van God zelf,

ons daar dit komende seizoen toe inspireren.

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 9 Oktober om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. J. Eerbeek uit Den Haag