Lezing: Johannes 20: 1 - 18

 

Tijdens de preek kom ik een paar keer bij de jongeren met een vraag vanuit wat ik in de preek zeg,

dus houdt je smartphone bij de hand dan kunnen jullie antwoorden via de JOY app.

En als je liever niet wilt dat ik zeg dat een antwoord van jou komt, als je de vraag erg persoonlijk vindt, mag je er steeds bij schrijven: ‘zonder naam’.

Straks na de preek en de muziek gaan we jullie antwoorden lezen.

Ik kom zo bij jullie terug, luister eerst even mee.

 

Het thema van het kindernevendienst project de afgelopen weken was: Levensweg.

Ieder mens heeft een levensweg, jouw weg door het leven.

Ook Jezus.

In het kerkelijke jaar volgen wij de levensweg van Jezus:

Zijn geboorte met Kerst,

een enkel jeugdmoment over Jezus als 12-jarige jongen in de tempel,

dan de evangelieverhalen over ongeveer 3 jaar waarin Jezus door het land reist met zijn leerlingen.

En daarna, de laatste dagen van zijn leven, waar we de afgelopen week bij stil hebben gestaan:

Het laatste avondmaal, de gevangenneming, Jezus z’n sterven aan het kruis én opstanding.

En over enkele weken zullen we nog lezen en vieren rond Hemelvaart en Pinksteren.

 

Je kunt erover discussiëren wat de belangrijkste momenten uit Jezus z’n leven zijn,

en daarmee wat het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar is: Kerst of Pasen of misschien Pinksteren.

Daar kun je, en mogen we verschillend over denken en geloven.

Zoals dat ook geldt voor ons eigen leven, ook daar kun je verschillend naar kijken: wat zijn de belangrijkste momenten in een mensenleven, in jouw leven.

 

Een eerste vraag aan de jongeren:

Wat zijn voor jou de belangrijkste momenten in jouw leven, op jouw levensweg?

Noem 1 of 2 momenten – al zijn er vast meer.

Het kan ook iets zijn wat misschien in de toekomst ligt, bijv. ‘als ik het huis uit ga’.

Denk daar even over na en laat het weten via de JOY app, nogmaals het mag ‘zonder naam’.

Stuur alvast je antwoord, ik kom zo, over 2 minuten, bij jullie terug met de volgende vraag.

 

Je levensweg kan er heel verschillend uitzien, voorspoedig of met veel tegenslagen.

Met allerlei meevallers of met tegenslagen,

Je kunt gemakkelijk en vrolijk je levensweg gaan, maar het kan je ook zwaar vallen, door omstandigheden, zoals bijv. nu de tijd van corona.

Geen gemakkelijke tijd als je jong bent, maar ook niet als je ouder en kwetsbaar bent, als je pas bent gaan studeren,

of als je geen werk hebt of een bedrijf dat vanwege corona gesloten is.

Of je levensweg kan je zwaar vallen door verlies van je geliefde, door ziekte of handicap, doordat je gezondheid of van je partner steeds meer achteruit gaat.

 

Het thema van de afgelopen week in de diensten samen met Nootdorp was: ‘Volhouden op een lange weg’.

Maar hoe doe je dat? Waar vind je het vertrouwen om vol te houden op je levensweg?

 

Pasen en eigenlijk heel de Bijbel, vertelt ons dat ook een moeilijke, zware weg tóch uitkomt in het Licht, in het goede Leven.

Het volk Israël vanuit Egypte door de woestijn in het beloofde land,

het volk dat vanuit de ballingschap weer terug gaat naar het land Israël.

De tekenen die Jezus laat zien: zieken, verlamden, blinden die worden genezen, een bruiloftsfeest dat in het water valt en toch weer, met volop wijn door kan gaan,

met een paar broden en vissen duizenden mensen te eten.

En Jezus, gekruisigd en gestorven, door het donker van de dood heen opgestaan tot Licht en nieuwe Leven.

En ook Maria en de leerlingen kunnen vanuit Jezus’ opstanding toch weer opnieuw hun weg van leven gaan.

 

Zo tekent heel de Bijbel ons steeds opnieuw een nieuwe, goede toekomst die God schenkt.

De mogelijkheid van, zoals het thema ons vandaag zegt, een nieuwe start.

Ook als er veel mis is gegaan, als we mis hebben gedáan in ons leven, fouten, tekort schieten.

Jezus z’n leven, sterven én opstanding laten ons zien dat van Godswege ons steeds opnieuw een nieuwe start, een nieuw begin van toekomst wordt geschonken.

 

Daarbij een 2e vraag aan de Jongeren:       

Wat zou je tegen iemand zeggen die het moeilijk heeft, om weer verder te kunnen, of wat zou jouzelf goed doen om te horen, wat jezelf helpen om een nieuwe start te maken.

…………………    Zo meteen nog een nieuwe vraag

 

God belooft en schenkt ons steeds opnieuw een nieuw begin, een nieuwe start, goede toekomst.

Jezus z’n leven, sterven en opstanding laat ons dat zien.

Jezus zijn woorden en omgaan met mensen, zijn barmhartigheid en mededogen, zijn opdracht ‘je naaste liefhebben’ en ‘zelfs je vijand’,

Het breken delen van brood, de voetwassing op Witte Donderdag en daarbij de woorden: ‘Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’,

het laat ons zien dat ook van ons gevraagd wordt om elkaar te helpen en elkaar de mogelijkheid te geven om steeds een nieuwe start, een nieuw begin te maken.

 

En zo komen we bij het andere thema van deze 40 dagentijd: De werken van Barmhartigheid.

En de vraag aan de jongeren om ook weer even goed te luisteren.

Jezus noemt in Matteüs 25 zes werken van barmhartigheid: de zieken en gevangenen bezoeken, naakten kleden, wie honger of dorst heeft geven wat ze nodig hebben, vreemdelingen opnemen.

In de Middeleeuwen in de tijd van de pestepidemie met z’n vele doden, heeft de Paus van toen daar een 7e werk aan toegevoegd: de doden begraven.

We hebben de afgelopen weken over al die werken van barmhartigheid gehoord, en rond de collecten voorbeelden daarbij.

 

Een vraag aan de jongeren, om weer via de JOY app in te sturen:

Wat vind jij in deze tijd, onze tijd, een belangrijk werk van barmhartigheid?
Het mag, maar het hoeft niet beslist over de tijd met corona te gaan.

Het mag één van de 7 zijn die ik genoemd heb, maar misschien vind je in deze tijd wel iets anders belangrijk.

Barmhartigheid daar zit het woord hart in, dus het gaat over iets van je vanuit je hart doet, vanuit liefde, wat goed is om te doen voor een ander, voor de wereld.

Welk werk van barmhartigheid, welk goed werk, vind jij belangrijk om te doen of wat er moet gebeuren in ons land, in de wereld en in onze tijd?

Wat zou jij, zoals Jezus in zijn tijd deed, nu vragen om te doen, om goed te doen.

Ik kom bij jullie terug na de meditatieve muziek.

 

Dat is natuurlijk een vraag aan ons allemaal.

De afgelopen zondagen zijn de werken van barmhartigheid in de symbolische schikking en bij de collectedoelen benoemd.

Door Jezus in Matteüs 25 genoemd, maar dus nog steeds hard nodig:

De zorg voor mensen dichtbij en veraf.

Om mensen te steunen in het maken van een nieuw begin, een nieuwe start in hun leven.

Pasen laat ons zien dat van Gods wege ons dat geschonken wordt, zelfs door donker heen, een nieuwe start, nieuw leven, ruimte om weer te leven.

Een liefdevolle daad van grote barmhartigheid.

Een geschenk waarin voor ons de uitnodiging en de opdracht ligt om dat ook elkaar te gunnen en te geven.

Om vanuit het Paasevangelie, de goede boodschap van vergeving,

van opstaan om als nieuw te mogen leven, een nieuwe start, een nieuwe weg te kunnen gaan naar goede toekomst,

om die boodschap voor en aan elkaar waar te maken.

 

We hopen zo meteen op mooie voorbeelden van de jongeren, hoe zij dat in deze tijd en in hun leven willen doen.

En ieder van ons kan eigen voorbeelden bedenken, wat bij jou past.

Wat Pasen ons schenkt, wat het Paasevangelie ons vertelt,

is leven vanuit liefdevolle barmhartigheid, zoals Jezus ons dat tot het uiterste zelfs van de dood heeft voorgedaan.

Een levenshouding die wij ons eigen kunnen maken.

Daartoe zijn wij geschapen.

Daartoe is Jezus zijn weg gegaan.

Vanuit die levenshouding van liefdevolle barmhartigheid zien wij wel wat op onze weg komt, wie op onze weg komt.

Vanuit die levenshouding van liefdevolle barmhartigheid zien we waarin wij anderen kunnen helpen en steunen om op te staan en een nieuw begin, een nieuwe start te maken.

 

Opstaan en Jezus volgen in liefdevolle ontferming en barmhartigheid.

Zo maken we Pasen tot een nieuwe start voor onszelf en elkaar, en voor de wereld.

Leven dat zal opstaan en lachen en juichen en leven.

 

Meditatieve muziek: naar lied 608 De steppe zal bloeien.

 

Jongeren:       Belangrijke momenten op jouw levensweg

Wat zeg je om je iemand te helpen weer verder te kunnen gaan op de levensweg

Wat vind jij in deze tijd een belangrijk werk van barmhartigheid

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Juni om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Pastor Marja Griffioen
Ouderling van dienst: Yuri Sigmond