Vanwege de adviezen en maatregelen rond het Coronavirus zullen de kerkdiensten in De Toevlucht aangepast doorgaan met alleen voorganger, organist, ouderling en diaken en eventueel lector en koster daarbij aanwezig. Het wordt ieder ander ontraden om de kerkdienst te bezoeken, dit vanwege het risico van besmetting voor u/jezelf en de overige aanwezigen.

De kerkdienst zal een kortere viering zijn, die te beluisteren is via www.kerkomroep.nl of via de app kerkomroep.nl die op smartphone of tablet is te downloaden. (zie hieronder)

Zo hopen we rond dit centrale moment van vieren, ons geloof te delen, de verbondenheid als gelovigen vast te houden en elkaar rond de Bijbel en door gebed en zang te bemoedigen.

Voorbeden voor de dienst kunnen voor zaterdag 18.00 uur worden aangeleverd via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beluisteren kerkdienst:

Klikken op het logo van Kerkomroep.nl op deze website

Of:

Ga naar www.kerkomroep.nl

U ziet dan een pagina met een zoekscherm

Daar vult u in: Protestantse Gemeente Ypenburg en klikt op het vergrootglas

De volgende pagina:

U klikt op de naam van onze gemeente

Op de volgende pagina van onze wijkgemeente gaat u naar de datum van de betreffende zondag en klikt op 'luisteren' (vergeet niet het geluid van computer of tablet aan te zetten)

De uitzending wordt minimaal 10 minuten voor 10 uur gestart, dan klinkt orgelmuziek

 

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 12 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht,

Informatie bij deze dienst:
Orde van dienst zie hierboven bij Laatste Nieuws

Voorganger: Mw. M. Griffioen