We zijn alweer in de tijd van Advent. Advent betekent ‘komst’ of ‘komen’: het Licht van God komt naar ons toe.

We volgen de deze weken samen met de kinderen het Adventsproject ‘Geef licht!’ en lezen daarbij verhalen uit het Bijbelboek van de profeet Micha.

We zingen daarbij het projectlied. Aan het begin van de dienst wordt een adventskaars aangestoken, iedere week één meer, en daarbij zingen we een kaarsenlied.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 15 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Derde zondag van Advent. Thema: Hoe maak je het goed?, we lezen Micha 6: 1 ? 8
en Mattes 11: 2-11.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jaco de Boer